Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 391-393

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Herengracht 391-393
Oud adres: 391: II414, wijk 29, klein nr. 119, kadaster F89, verponding 4967
393: II415, wijk 33, klein nr. 118, kadaster F88, verponding 4966
Postcode: 1016BC
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel

(3 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1622
Adres: Herengracht 391-393
Adressen: Herengracht 391 A B C D
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Hoekhuis (XVII ?) met gevel onder rechte lijst (XVIII/XIX).
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1623
Adres: Herengracht 391-393
Adressen: Herengracht 393
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst (XVIII/XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 391-393 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 391-393
Herengracht 391-393
Herengracht 391-393
Herengracht 391-393. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 391-393. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]