Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 340

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 340
Oud adres: KK259, wijk 34, klein nr. 490, kadaster E3962, verponding 6140
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Neostijlen
Bouwjaar: 1874
Opdrachtgever: Carl Fellinger

(4 afbeeldingen)

19de-eeuwse lijstgevel met een halfrond fronton op de lijst, enigszins vergelijkbaar met een verhoogde lijstgevel. Op deze locatie stonden twee kleine 17de-eeuwse trapgevels. In de verbouwing van 1874 werd het pand zo hoog opgetrokken als de buurpanden. Op de verhoogde lijst stond nog een balustrade, maar dat is verdwenen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1810
Adres: Herengracht 340
Adressen: Herengracht 340 3,O
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XIXc) in traditionele trant onder rechte lijst met consoles en fronton.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 340 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 340
Herengracht 340 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 340
Herengracht 340. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 340. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Verdwenen open balustrade-attiek uit 1874
Verdwenen open balustrade-attiek uit 1874

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]