Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 407

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 407
Oud adres: II422, wijk 33, klein nr. 111, kadaster F48, verponding 6005
Postcode: 1017BP
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1644, 1730, 19de eeuw
Architect: Arent Jansz (timmerman)

(3 afbeeldingen)

Pand met 18de-eeuwse gevel onder een 19de-eeuwse rechte lijst. Net als het buurpand Herengracht 405 is ook dit pand vermoedelijk in de kern 17de-eeuws.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1629
Adres: Herengracht 407
Adressen: Herengracht 407
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII A) onder rechte lijst (XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 407 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 407
Herengracht 407. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 407. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Uitgiftekaart van de Herengracht tussen de Beulingstraat en het Koningsplein, 1666
Uitgiftekaart van de Herengracht tussen de Beulingstraat en het Koningsplein, 1666

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: juni 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]