Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 563

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 563
Oud adres: Y264, wijk 59, klein nr. 35, kadaster I754, verponding 5154
Postcode: 1017CD
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste helft 19de eeuw

(4 afbeeldingen)

Rechte lijst met consoles uit 1ste helft 19de eeuw, deuromlijsting uit dezelfde tijd, deur zelf is later. Is één onderdeel geworden met Thorbeckeplein 15-17 (gezamenlijke kap).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1677
Adres: Herengracht 563
Adressen: Herengracht 563
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Huis onder dwars dak, gevel onder rechte lijst met consoles (XVIII A). Deuromlijsting uit de bouwtijd, deur en snijraam XIX A. 4 ronde balusters.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 563 vormt één geheel met Thorbeckeplein 17-19 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 563 vormt één geheel met Thorbeckeplein 17-19
Herengracht 563 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 563
Thorbeckeplein 17-19 / Herengracht 563 (© Walther Schoonenberg)
Thorbeckeplein 17-19 / Herengracht 563
Thorbeckeplein 17-19 / Herengracht 563. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Thorbeckeplein 17-19 / Herengracht 563. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]