Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 443

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Herengracht 443
Oud adres: X430, wijk 33, klein nr. 94, kadaster I922, verponding 6063
Postcode: 1017BR
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel

(4 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1641
Adres: Herengracht 443
Adressen: Herengracht 443
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst met consoles (XVIII).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 443, 445 en 447 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 443, 445 en 447
Herengracht 443, 445, 447 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 443, 445, 447
Herengracht 443. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 443. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 443, 445, 447, 449, 451, 453 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 443, 445, 447, 449, 451, 453

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]