Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 455

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 455
Oud adres: X424, wijk 33, klein nr. 88, kadaster I916, verponding 6057
Postcode: 1017BS
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1668, 1853
Architect: Dirck Isaacsz Kistkens (huistimmerman, tevens bewoner)
Opdrachtgever: Franciscus Johannes Hallo van Cannenburg (1853)

(3 afbeeldingen)

Pand met zandstenen gevel met middenrisaliet en hoeklisenen, restant van een 17de-eeuwse pilaster-halsgevel uit 1668, in 1853 verhoogd en onder een rechte lijst gebracht. (In 1780-1783 woonde in dit pand staatsman Engelbert F. van Berckel (1726-1796).)

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • I.H. van Eeghen. 'Het huis Herengracht 497 te Amsterdam en zijn bewoners'. Jaarboek Amstelodamum 48 (1956): p. 43-90
  • W.J.F. Meiners. 'Een merkwaardig Amsterdammer'. Maandblad Amstelodamum 43 (1956): p. 117-121

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1647
Adres: Herengracht 455
Adressen: Herengracht 455 A B D F G
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met zandstenen gevel met middenrisaliet en hoeklisenen, onder rechte lijst (plm 1800 ?).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 455 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 455
Herengracht 457 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 457
Herengracht 455. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 455. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]