Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 457

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Herengracht 457
Oud adres: X423, wijk 33, klein nr. 87, kadaster I915, verponding 6056
Postcode: 1017BS
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 2de helft 17de eeuw, 1761, 2de helft 19de eeuw

(2 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1648
Adres: Herengracht 457
Adressen: Herengracht 457 A C E G K
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (in de kern XVII B, verbouwd 1761, bovenste verdieping XIX B). Daklijst XIX B.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 457 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 457
Herengracht 457. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herengracht 457. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2018

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]