Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 471

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Herengracht 471
Oud adres: X416, wijk 33, klein nr. 80, kadaster I908, verponding 6049
Postcode: 1017BS
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 2de helft 17de eeuw, 1ste helft 19de eeuw
Bewoners: Frans Johan Eliza van Lennep (1890-1980), erelid van het Genootschap Amstelodamum

(4 afbeeldingen)

Dubbel huis met 17de-eeuwse gevel, gewijzigd in de 19de eeuw: rechte lijst met dwarskap en twee dakkapellen. In de middelste raamas een geaccentueerde ingangspartij met deur- en raamomlijsting en dubbele stoep uit de 18de eeuw. Snijraam vroeg-19de-eeuws.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • Marius van Melle. 'De familie Van Lennep. Onberispelijk en toch een béétje stout'. Ons Amsterdam 57 (2005): p. 70-75

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1649
Adres: Herengracht 471
Adressen: Herengracht 471
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Dubbel huis met gevel (XVII B) onder rechte lijst (XIX A ?). Getoogde vensters, versierde stoep (XVIII). Deuromlijsting. Snijraam XIXa.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 471 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 471
Herengracht 471 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 471
Herengracht 471. Tekening uit het 'kleine grachtenboekje', 1696-1706.
Herengracht 471. Tekening uit het 'kleine grachtenboekje', 1696-1706.
Herengracht 471. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 471. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: augustus 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]