Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herengracht 501

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Herengracht 501
Oud adres: X401, wijk 57, klein nr. 65, kadaster I893, verponding 3810
Postcode: 1017BV
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1800

(3 afbeeldingen)

Rond 1800 werd de gevel gepleisterd en voorzien van een klossenlijst en werd de hardstenen onderpui aangebracht (ingang in souterrain). Naast de deur beeldhouwwerk. Vier stoeppalen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1664
Adres: Herengracht 501
Adressen: Herengracht 501 4A,4V,H
Inschrijvingsdatum: 26-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gepleisterde gevel onder gesneden klossenlijst op hardstenen onderpui waarin beeldhouwwerk te weerszijden van de deur (plm 1800). 4 stoeppalen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herengracht 501 (© Walther Schoonenberg)
Herengracht 501
Klossenlijst (© Walther Schoonenberg)
Klossenlijst
Herengracht 501. Tekening in het Grachtenboek van Caspar Philips
Herengracht 501. Tekening in het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: oktober 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]