Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Singel 100

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Singel 100
Oud adres: SS87, wijk 31, klein nr. 308, kadaster F638, verponding 5361
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 17de eeuw, 3de kwart 19de eeuw

(2 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5289
Adres: Singel 100
Adressen: Singel 100 A B C D E
Inschrijvingsdatum: 29-09-1970
Redengevende omschrijving: Huis (XVIII) met XIXc vernieuwde gevel onder rechte lijst met consoles en dakkapel.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Singel 100-102
Singel 100-102
Singel 100-102. Foto na 1867.
Singel 100-102. Foto na 1867.

Laatste wijziging: januari 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]