Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Singel 403

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Singel 403
Spui 30
Oud adres: F275, wijk 26, klein nr. 38, kadaster F1596, verponding 3746
Postcode: 1012WN
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 2de helft 17de eeuw, 1ste kwart 19de eeuw, 1927

(8 afbeeldingen)

In de kern 17de-eeuws woonhuis. Door een verkeersdoorbraak werd dit pand in 1927 een hoekpand. De gemeente verbouwde het pand zodanig dat het een nieuwe zijgevel kreeg, waarbij de gootlijst een overgang maakt naar Spui 30 dat sinds de verbouwing deel uitmaakt van Singel 403. De attiek van de voorgevel werd daarbij verlengd langs de zijgevel. Sindsdien heeft het grachtenhuis een horecafunctie.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5240
Adres: Singel 403
Adressen: Singel 403
Inschrijvingsdatum: 29-09-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIIB) onder rechte lijst met attiek (XIXa); deuromlijsting XIXa.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Singel 403 (© Walther Schoonenberg)
Singel 403
Singel 403 (© Walther Schoonenberg)
Singel 403
Zijgevel (© Walther Schoonenberg)
Zijgevel
Zijgevel (© Walther Schoonenberg)
Zijgevel
Een verkeersdoorbraak maakte van Singel 403 een hoekpand (© Walther Schoonenberg)
Een verkeersdoorbraak maakte van Singel 403 een hoekpand
Singel 387, 389-391, 393, 395, 397, 399, 401, 403 (© Walther Schoonenberg)
Singel 387, 389-391, 393, 395, 397, 399, 401, 403
Singel 403. Foto Openbare Werken, afd. Gebouwen.
Singel 403. Foto Openbare Werken, afd. Gebouwen.
De toegang van het Spui vanaf het Singel, ca. 1925
De toegang van het Spui vanaf het Singel, ca. 1925

Laatste wijziging: oktober 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]