Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Oudezijds Achterburgwal 19

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Oudezijds Achterburgwal 19
Boomsteeg 4-6
Oud adres: K10, wijk 3, klein nr. 105, kadaster G2043, verponding 573
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 1750

(3 afbeeldingen)

Woonhuis met halsgevel in Lodewijk XV-stijl (zeldzaam: meestal gaat het in deze stijl om klokgevels). Opmerkelijk: eerste Rijksmonument van Nederland (met monumentnummer 1).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1
Adres: Oudezijds Achterburgwal 19
Adressen: Boomsteeg 4 ;Boomsteeg 6 ;Oudezijds Achterburgwal 19
Inschrijvingsdatum: 26-03-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel met gelobde afdekking (plm 1750).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

OZ Achterburgwal 19 (© Walther Schoonenberg)
OZ Achterburgwal 19
Halsgeveltop in Lodewijk XV-stijl (© Walther Schoonenberg)
Halsgeveltop in Lodewijk XV-stijl
OZ Achterburgwal 19 e.v. (© Walther Schoonenberg)
OZ Achterburgwal 19 e.v.

Laatste wijziging: januari 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]