Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Oudezijds Achterburgwal 205

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Oudezijds Achterburgwal 205
Slijkstraat 1
Oud adres: B252, wijk 9, klein nr. 15, kadaster G2492, verponding 2377
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwjaar: 1ste helft 18de eeuw

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 67
Adres: Oudezijds Achterburgwal 205
Adressen: Oudezijds Achterburgwal 205 1,2,3;Slijkstraat 1
Inschrijvingsdatum: 26-03-1970
Redengevende omschrijving: Hoekhuis (XVIIIA). Voorgevel (sterk vernieuwd) onder zandstenen, in het midden verhoogde lijst met consoles (XVIII A).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

OZ Achterburgwal 205 (© Walther Schoonenberg)
OZ Achterburgwal 205

Laatste wijziging: januari 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]