Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Amstel 116

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Amstel 116
Oud adres: Y61, wijk 28, klein nr. 104, kadaster I503, verponding 4651
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 2de kwart 17de eeuw, 1800
Restauratie: 1984

(10 afbeeldingen)

Hoekpand, in de kern 17de-eeuws, gewijzigd rond 1800 naar een lijstgevel met een 'leugenaar': pand lijkt hoger dan het is en wordt afgesloten door een rechte lijst. Op balkkoppen overkraagde zijgevel duidt erop dat het hier gaat om een vroeg-17de-eeuws pand. Het pand was in de jaren zeventig nog maar een onderstuk en is in 1984 herbouwd.

De plannen voor een verkeersdoorbraak door de Bakkersstraat (zie Amstel 112) leiden ertoe dat onder druk van de gemeente de bouwvallige bovenste verdiepingen van het pand werden gesloopt, doch niet alvorens het door het Bureau Monumentenzorg volledig was opgemeten. Het Genootschap Amstelodamum had daartegen geprotesteerd, want er was "van Rijkswege nimmer een sloopvergunning verleend". Bovendien "koestert de eigenaar zelfs voor de toekomst restauratieplannen". Pas in 1984 werd de hele hoek gerestaureerd in een groot stadsherstelproject van de hoek Amstel en de Bakkersstraat waartoe ook de panden Amstel 118, 120, 122 en 124 en Bakkersstraat 1, 3, 5, 7 en 9 behoren.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 206
Adres: Amstel 116
Adressen: Amstel 116 A B C D E
Inschrijvingsdatum: 22-09-1976
Redengevende omschrijving: 18e eeuws pand, bestaande uit een hoger opgetrokken voorgedeelte aan de Amstel en een langwerpig achterhuis langs de Bakkerstraat, waarin een eigen toegangsdeur met stoep. De gevel aan de Amstel had een pui met insteekverdieping en daarboven drie verdiepingen. Geprofileerde houten kroonlijst. Het pand is thans op de benedenverdieping na afgebroken.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 207
Adres: Amstel 116
Adressen: Amstel 116
Inschrijvingsdatum: 26-03-1970
Redengevende omschrijving: Hoekpand (XVIIb) met voorgevel onder rechte lijst (plm 1800) en op balkkoppen overgekraagde zijgevel.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Amstel 116 (© Walther Schoonenberg)
Amstel 116
Amstel 116, een 'leugenaar' (© Walther Schoonenberg)
Amstel 116, een 'leugenaar'
Op balkkoppen overkraagde zijgevel (© Walther Schoonenberg)
Op balkkoppen overkraagde zijgevel
Amstel 116
Amstel 116
Het onderstuk van het hoekpand Amstel 116, het gesloopte hoekpand Amstel 114 en daarnaast Amstel 112. Foto gemaakt door de afd Stadsontwikkeling.
Het onderstuk van het hoekpand Amstel 116, het gesloopte hoekpand Amstel 114 en daarnaast Amstel 112. Foto gemaakt door de afd Stadsontwikkeling.
Het onderstuk van Amstel 116
Het onderstuk van Amstel 116
Het onderstuk van Amstel 116
Het onderstuk van Amstel 116
De hoek Amstel / Bakkersstraat
De hoek Amstel / Bakkersstraat
De herbouw van de hoek Amstel / Bakkersstraat
De herbouw van de hoek Amstel / Bakkersstraat
Tekening van het bouwblok, P.O.B. Amro
Tekening van het bouwblok, P.O.B. Amro

Laatste wijziging: december 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]