Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Barndesteeg 11

De Groene Bock

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Huisnaam: De Groene Bock
Adres: Barndesteeg 11
Oud adres: K249, wijk 4, klein nr. 9, kadaster G2197, verponding 894
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 17de eeuw, 3de kwart 18de eeuw

Herbouwd huis met een hergebruikte 18de-eeuwse klokgeveltop en een herplaatste 17de-eeuwse gevelsteen 'De Groene Bock'. Vanwege deze gevelfragmenten is het pand een beschermd monument.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 325
Adres: Barndesteeg 11
Adressen: Barndesteeg 11 1,H
Inschrijvingsdatum: 02-04-1970
Redengevende omschrijving: Huis, vanwege de 17e eeuwse gevelsteen (De Groene Bock) en de natuurstenen afdekkingen van de klokvormige top (3e kwart 18e eeuw).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Gevelsteen De Groene Bock
Gevelsteen De Groene Bock

Laatste wijziging: oktober 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]