Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Bloemgracht 160

De Son

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Huisnaam: De Son
Adres: Bloemgracht 160
Oud adres: MM84, wijk 43, klein nr. 79, kadaster D6713, verponding 2996
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 18de eeuw, 19de eeuw

(2 afbeeldingen)

19de-eeuwse lijstgevel voor een ouder pand, dwarskap. 17de-eeuwse gevelsteen met een zon en de huisnaam De Son. Buurpand heet De Maen.

Op 5 juni 1613 verwierf Mr. Coenraet Stanger, chirurgijn twee erven voor samen 447 gulden, 14 stuivers en 8 penningen. Op deze twee erven werden drie smalle huizen gebouwd: nr. 156, 158 en 160. In 1619 kocht koopman Jan Gras de twee huizen, thans nr. 158 en 160, die in 1648 door Marten Abrahams Cruijft werden vernieuwd (nog steeds is te zien dat de twee huizen één geheel vormen: ze hebben een gezamenlijke dwarskap). Bij de verkoop van nr. 160 in 1656 luidde de omschrijving: 'huis en erf op de Bloemgracht n.z. waar de Son in de gevel staat'. Koper was Barent Lambertsz Welius, van beroep zijdewerkstopper (de vakman die kleine gaatjes in zijden stoffen repareert). In andere aktes wordt hij als koopman opgevoerd en bezat hij goederen in Amerika (Nieuw-Nederland). Op de kaart van Baltazar Florisz. van 1658 zijn de erven al bebouwd. In 1734 was de eigenaar Pieter Ooms.

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 579
Adres: Bloemgracht 160
Adressen: Bloemgracht 160 1,2,H
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII) onder rechte lijst (XIX ?). Gevelsteen (XVII ?) waarop een zon en DE SON.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Bloemgracht 160, 158 en 156 (© Walther Schoonenberg)
Bloemgracht 160, 158 en 156
Gevelsteen De Son
Gevelsteen De Son

Laatste wijziging: oktober 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]