Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Krom Boomssloot 18-20

Schottenburgh

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Naam: Schottenburgh
Adres: Krom Boomssloot 18-20
Oud adres: 18: (Dwarsboomssloot) O411, wijk 12, klein nr. 42, kadaster G3435, verponding 3376
20: (Dwarsboomssloot) O410, wijk 12, klein nr. 43, kadaster G3436, verponding 3377
Gebouwtype: Pakhuis
Geveltype: Tuitgevel
Bouwstijl: Amsterdamse Renaissance
Bouwjaar: 1636
Restauratie: 1980

(10 afbeeldingen)

Tweeling-pakhuis (type b bij Révész-Alexander) met asymmetrische tuitgevels in een Amsterdamse renaissance-stijl, ontlastingsbogen waarvan de grote blokken eveneens in baksteen maar in een afwijkende kleur (geel) zijn uitgevoerd, windkasten, jaartalsteen en naamsteen op de scheiding van de de twee gevels.

De gevels met ontlastingsbogen met grote blokken in een drie-indeling zijn duidelijk uit 1636, in overeenstemming met de datering van de jaartalsteen, maar de pakhuizen staan al op de stadsplattegrond van Pieter Bast uit 1599. Ze kunnen dus een oudere kern hebben. Theo Bakker noemde de pakhuizen daarom de oudste pakhuizen van Amsterdam, maar er zijn meer 16de-eeuwse pakhuizen in Amsterdam, zoals de Turfpakhuizen van de Bank van Lening.

Gebruikte literatuur:

  • Theo Bakker, 'Schottenburch, het oudste pakhuis in Amsterdam?', https://www.theobakker.net/pdf/fotoquiz2016-05.pdf
  • Dick van der Horst en Martin Pruys. In en om de Lastage. Historisch knooppunt van ambacht, handel en scheepvaart Open Monumentendag 1993, Amsterdam, 1993: p. 34
  • Dr. Magda Révész-Alexander. Die Alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine Kunstgeschichtliche Studie. Den Haag, 1954

[Overige literatuur]

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 632
Adres: Krom Boomssloot 18-20
Adressen: Krom Boomssloot 18 1A,1V,2A,2V,H
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: PAKHUIS met gave puntgevel (1636) waarin tweelichten onder bogen, windkast, toppilaster en op de scheiding met nr 20 waarmee dit pand een groep vormt, een jaartalsteen en een steen met SCHOTTENBVRCH.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 633
Adres: Krom Boomssloot 18-20
Adressen: Krom Boomssloot 20 1,2A,2V,H
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: PAKHUIS met gave puntgevel (1636) waarin tweelichten onder bogen, windkast, toppilaster en op de scheiding met nr 18 waarmee dit pand een groep vormt, een jaartalsteen en een steen met SCHOTTENBVRCH.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Krom Boomssloot 18-20 (© Walther Schoonenberg)
Krom Boomssloot 18-20
Schottenburgh, Krom Boomssloot 18-20 (© Walther Schoonenberg)
Schottenburgh, Krom Boomssloot 18-20
Schottenburgh, Krom Boomssloot 18-20 (© Walther Schoonenberg)
Schottenburgh, Krom Boomssloot 18-20
Schottenburgh, Krom Boomssloot 18-20 (© Walther Schoonenberg)
Schottenburgh, Krom Boomssloot 18-20
Schottenburgh, Krom Boomssloot 18-20 (© Walther Schoonenberg)
Schottenburgh, Krom Boomssloot 18-20
Schottenburgh, Krom Boomssloot 18-20 (© Walther Schoonenberg)
Schottenburgh, Krom Boomssloot 18-20
Oude foto van vóór de verbouwing tot appartementen.
Oude foto van vóór de verbouwing tot appartementen.
Interieur (© Walther Schoonenberg)
Interieur
Pakhuizen op de kaart van Pieter Bast uit 1559.
Pakhuizen op de kaart van Pieter Bast uit 1559.
Pakhuis Schottenburgh. Historische foto uit de tijd toen de pakhuizen nog als zodanig werden gebruikt.
Pakhuis Schottenburgh. Historische foto uit de tijd toen de pakhuizen nog als zodanig werden gebruikt.

Laatste wijziging: januari 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]