Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 29

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 29
Oud adres: SS554, wijk 50, klein nr. 235, kadaster D5760, verponding 5416
Postcode: 1015GB
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel

(3 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 695
Adres: Brouwersgracht 29
Adressen: Brouwersgracht 29
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met rechte lijst met consoles (midden XIX). Op de verdiepingen een goede roedenverdeling.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 29, 31, 33 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 29, 31, 33
Brouwersgracht 29. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 29. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

[Grachtenboek van Caspar Philips]

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]