Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 37

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 37
Oud adres: SS550, wijk 50, klein nr. 231, kadaster D5756, verponding 5420
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 3de kwart 18de eeuw, 1943/47

(7 afbeeldingen)

Pand herbouwd met klokgeveltop uit het 3de kwart van de 18de eeuw tussen 1943-1947, afkomstig van Goudsbloemstraat 47. Tot deze verbouwing had het pand een 18de-eeuwse rechte lijstgevel (zie het Grachtenboek). Voorbeeld van enkele herplaatste geveltoppen door Publieke Werken, afkomstig van panden die vanwege de houtroof in 1944 waren gesloopt. Herplaatsing volgens de methode-Van Houten.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • E.P. Messer, 'Verdwenen huizen in oorlogstijd', Jaarboek Amstelodamum 42 (1948), p. 146-166
  • Theo Rouwhorst. Bewaard voor Amsterdam. Historische geveltoppen herplaatst 1945-2015. Amsterdam, 2016: p. 45, 47

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 699
Adres: Brouwersgracht 37
Adressen: Brouwersgracht 37
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Huis, vanwege de natuurstenen afdekking van de klokvormige top (3e kwart 18e eeuw ?).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 37 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 37
Brouwersgracht 35, 37 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 35, 37
Brouwersgracht 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43
Brouwersgracht 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Brouwersgracht 37. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 37. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 37 in 1943
Brouwersgracht 37 in 1943
Goudsbloemstraat 47 hoek Goudsbloemdwarsstraat
Goudsbloemstraat 47 hoek Goudsbloemdwarsstraat

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: maart 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]