Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 53

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 53
Oud adres: SS541, wijk 50, klein nr. 222, kadaster D5748, verponding 5428
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Fantasiegevel
Bouwjaar: 18de eeuw, 19de eeuw

(2 afbeeldingen)

Pand met een in de 19de eeuw gepleisterde gevel en van een fantasietop voorzien, vermoedelijk in de kern ouder. Deuromlijsting 18de-eeuws met een 19de-eeuws snijraam. 17de-eeuwse gevelsteen met een kruiwagen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 705
Adres: Brouwersgracht 53
Adressen: Brouwersgracht 53 A B C
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (in de kern XVIII ?), XIX gepleisterd en van een fantasietop voorzien. Deuromlijsting waarin een deur (XVIII A) en snijraam (XIXa). Gevelsteen (XVIIb).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 53 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 53
Brouwersgracht 53. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 53. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: april 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]