Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 57

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 57
Oud adres: SS539, wijk 50, klein nr. 220, kadaster D5746, verponding 5430
Gebouwtype: Woonhuis
Bouwjaar: 18de eeuw

(3 afbeeldingen)

Pand met 18de-eeuwse gevel zonder top, provisorisch afgesloten. Deze verminking is nooit hersteld (uitzonderlijk).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 707
Adres: Brouwersgracht 57
Adressen: Brouwersgracht 57
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII), van zijn top beroofd.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 57 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 57
Brouwersgracht 57. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 57. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 57 en 59
Brouwersgracht 57 en 59

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: maart 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]