Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 59

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 59
Oud adres: SS538, wijk 50, klein nr. 219, kadaster D5745, verponding 5431
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 18de eeuw, 19de eeuw

(5 afbeeldingen)

In de kern 17de-eeuws pand met 18de-eeuwse klokgevel met een houten afdeklijst uit de 19de eeuw. Het pand heeft een 17de-eeuwse achtergevel, opgemeten door Bureau Monumentenzorg.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 708
Adres: Brouwersgracht 59
Adressen: Brouwersgracht 59
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII) onder klokvormige top met afdeklijst (XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 59 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 59
Restauratietekening van de voorgevel, Bureau Monumentenzorg
Restauratietekening van de voorgevel, Bureau Monumentenzorg
Opmetingstekening van de achtergevel, Bureau Monumentenzorg
Opmetingstekening van de achtergevel, Bureau Monumentenzorg
Brouwersgracht 59. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 59. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 57 en 59
Brouwersgracht 57 en 59

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]