Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 91

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 91
Oud adres: SS520, wijk 50, klein nr. 204, kadaster D5501, verponding 5446
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 1ste kwart 18de eeuw
Restauratie: 2001

(4 afbeeldingen)

18de-eeuws woonhuis waarvan de steeg ernaast is bebouwd en bij het pand getrokken. De gevel was oorspronkelijk een halsgevel maar had sinds de 19de eeuw een klokvormige top met rollagen. Sinds de restauratie van 2001 zit er weer een halsgeveltop op, met gedeelde klauwstukken in Lodewijk XIV-stijl uit 1ste kwart 18de eeuw, afkomstig van de Grote Wittenburgerstraat 71 (van bijna hetzelfde type dat wordt afgebeeld in het Grachtenboek van Caspar Philips: op basis van het Grachtenboek werd deze halsgeveltop herplaatst).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Theo Rouwhorst. Bewaard voor Amsterdam. Historische geveltoppen herplaatst 1945-2015. Amsterdam, 2016: p. 173

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 714
Adres: Brouwersgracht 91
Adressen: Brouwersgracht 91 1,2,H
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII) onder klokvormige top met rollagen (XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 91 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 91
Brouwersgracht 91 vr restauratie
Brouwersgracht 91 vr restauratie
Brouwersgracht 91. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Brouwersgracht 91. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips.
Herplaatste geveltop (© Walther Schoonenberg)
Herplaatste geveltop

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: december 2017

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]