Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 175

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 175
Oud adres: QQ26, wijk 51, klein nr. 159, kadaster D1820, verponding 1263
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 17de eeuw, 2de helft 19de eeuw

(5 afbeeldingen)

Hoekhuis, in de kern 17de-eeuws, met een klokvormige rollagentop. Bij wijziging in de 19de eeuw zijn oude aanzetstukken opnieuw gebruikt. In 1991 een sluitsteen met een vat ingemetseld in de zijgevel (lijkt op een gevelsteen maar is het dus niet).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 736
Adres: Brouwersgracht 175
Adressen: Brouwersgracht 175 1,H
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand (XVII) met gevel onder klokvormige top met rollagen (XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 173 en 175 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 173 en 175
Brouwersgracht 175 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 175
Sluitsteen met een vat
Sluitsteen met een vat
Brouwersgracht 175
Brouwersgracht 175
V.l.n.r. Brouwersgracht 175 en Palmgracht 1-3
V.l.n.r. Brouwersgracht 175 en Palmgracht 1-3

Laatste wijziging: oktober 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]