Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 60

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 60
Oud adres: TT278, wijk 32, klein nr. 23, kadaster D6033, verponding 5743
Postcode: 1013GX
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Lodewijk XIV
Bouwjaar: 2de kwart 18de eeuw

(5 afbeeldingen)

Halsgevel met driepasvormig fronton met daarin beeldhouwwerk. Pand staat fraai in de zichtas van de Herengracht.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 764
Adres: Brouwersgracht 60
Adressen: Brouwersgracht 60 A B C
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel met gelobde afdekking waaronder beeldhouwwerk (XVIIIb).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 60 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 60
Brouwersgracht 60 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 60
Brouwersgracht 62, 60, 58 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 62, 60, 58
Brouwersgracht 60 gezien vanaf de Herengracht (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 60 gezien vanaf de Herengracht
Brouwersgracht 60. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 60. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: februari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]