Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 74

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 74
Oud adres: TT243, wijk 32, klein nr. 28, kadaster D5986, verponding 5736
Postcode: 1013GX
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel

(3 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 769
Adres: Brouwersgracht 74
Adressen: Brouwersgracht 74 1,2,H,O
Inschrijvingsdatum: 14-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte klossenlijst (eind XVIII/begin XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 74 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 74
Brouwersgracht 74. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 74. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 74, 72, 70
Brouwersgracht 74, 72, 70

[Grachtenboek van Caspar Philips]

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]