Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 90

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 90
Oud adres: TT164, wijk 52, klein nr. 36, kadaster D5899, verponding 1657
Postcode: 1013GZ
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwstijl: Lodewijk XVI
Bouwjaar: 1ste kwart 17de eeuw, 4de kwart 18de eeuw
Restauratie: 1976

(10 afbeeldingen)

In de kern 17de-eeuws huis met een klokgevel uit het laatste kwart van de 18de eeuw, houten onderpui met twee toegangen en een keldertoegang. Kuif heeft iets van Lodewijk XV, maar voluten meer van Lodewijk XVI-stijl. Twee frontale stoepjes met hekwerken in empire-stijl. Herbouwd in 1976. Interieur: 17de-eeuws houtskelet met zwanenhalskorbelen en sleutelstukken met renaissance-profiel.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 776
Adres: Brouwersgracht 90
Adressen: Brouwersgracht 90 A B
Inschrijvingsdatum: 22-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met ingezwenkte halsgevel (XVIIId).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 90 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 90
Zeldzame klokgevel in Lodewijk XVI-stijl (© Walther Schoonenberg)
Zeldzame klokgevel in Lodewijk XVI-stijl
Houten onderpui met twee toegangen en een keldertoegang (© Walther Schoonenberg)
Houten onderpui met twee toegangen en een keldertoegang
Houtskelet met zwanenhalskorbelen en sleutelstukken (© Walther Schoonenberg)
Houtskelet met zwanenhalskorbelen en sleutelstukken
Van Brouwersgracht 90 staat alleen nog een onderstuk overeind
Van Brouwersgracht 90 staat alleen nog een onderstuk overeind
Tijdens de herbouw
Tijdens de herbouw
Frontaal stoepje met stoephek in empire-stijl (© Walther Schoonenberg)
Frontaal stoepje met stoephek in empire-stijl
Brouwersgracht 90. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 90. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 116-118, 112, 98, 96, 94, 92 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 116-118, 112, 98, 96, 94, 92
Brouwersgracht 88-120 (vrnl) gezien vanaf de Keizersgracht (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 88-120 (vrnl) gezien vanaf de Keizersgracht

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: januari 2020

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]