Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Brouwersgracht 126

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Brouwersgracht 126
Oud adres: TT149, wijk 52, klein nr. 48, kadaster D5922, verponding 1634
Postcode: 1013HA
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 4de kwart 17de eeuw

(3 afbeeldingen)

Halsgevel met klauwstukken met siertrossen en een schelp in het segmentvormig fronton.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 785
Adres: Brouwersgracht 126
Adressen: Brouwersgracht 126 C D E F;Brouwersgracht 126 HA,HV
Inschrijvingsdatum: 22-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel met siertrossen en een schelp in het fronton (eind XVII).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Brouwersgracht 126 (© Walther Schoonenberg)
Brouwersgracht 126
Brouwersgracht 126. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 126. Tekening uit het Grachtenboek van Caspar Philips
Brouwersgracht 126 en 124
Brouwersgracht 126 en 124

[Grachtenboek van Caspar Philips]

Laatste wijziging: november 2019

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]