Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Tweede Egelantiersdwarsstraat 18-20

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Tweede Egelantiersdwarsstraat 18-20
Oud adres: 18: (Hilletjesdwarsstraat) NN441, wijk 45, klein nr. 67, kadaster D4637, verponding 3642
20: (Hilletjesdwarsstraat) NN442, wijk 45, klein nr. 68, kadaster D4638, verponding 3643
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 18de eeuw

Tweeling met klokvormige toppen, rechter versoberd met rollagen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 951
Adres: Tweede Egelantiersdwarsstraat 18-20
Adressen: Tweede Egelantiersdwarsstraat 18 A B C D;Tweede Egelantiersdwarsstraat 20
Inschrijvingsdatum: 22-04-1970
Redengevende omschrijving: Groep van twee huizen (18e eeuw) die samen een blok etagewoningen vormen. Nr 20 heeft een eenvoudige klokvormige topgevel, nr 18 een latere dito onder rollagen.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

2de Egelantiersdwarsstraat 18-20
2de Egelantiersdwarsstraat 18-20

Laatste wijziging: januari 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]