Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Elandsstraat 14

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Elandsstraat 14
Oud adres: FF522, wijk 37, klein nr. 3, kadaster E1597, verponding 920
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 17de eeuw, 18de eeuw

(2 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1031
Adres: Elandsstraat 14
Adressen: Elandsstraat 14 1,H
Inschrijvingsdatum: 28-04-1970
Redengevende omschrijving: In de kern 17e eeuws huis met latere gevel onder eenvoudige klokvormige top. Negenruitsvensters op de verdieping.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Elandsstraat 14 (© Walther Schoonenberg)
Elandsstraat 14
Elandsstraat 14 (© Walther Schoonenberg)
Elandsstraat 14

Laatste wijziging: januari 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]