Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Elandsstraat 86

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Elandsstraat 86
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1756, 19de eeuw

(2 afbeeldingen)

Pand met 19de-eeuwse lijstgevel met een gevelsteen met een boogbrug zoals de Torensluis, gedateerd 1756

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1035
Adres: Elandsstraat 86
Adressen: Elandsstraat 86
Inschrijvingsdatum: 28-04-1970
Redengevende omschrijving: Huis uit 1756 met gevel onder rechte lijst (XIX). Gevelsteen uit 1756.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Elandsstraat 86 (© Walther Schoonenberg)
Elandsstraat 86
Gevelsteen met een boogbrug en het jaartal 1756 (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen met een boogbrug en het jaartal 1756

Laatste wijziging: november 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]