Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Elandsstraat 152-154

R.K. Jongensweeshuis Platanenhof

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Naam: R.K. Jongensweeshuis Platanenhof
Adres: Elandsstraat 152-154
Oud adres: 152: FF359, wijk 37, klein nr. 59, kadaster E1797, verponding 973
Gebouwtype: Liefdadigheid/gezondsheidszorg
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 1706, 1747, 1769, 1ste helft 19de eeuw

(3 afbeeldingen)

Vroeger geen eigen adres, tegenwoordig Elandsstraat 152-154. Zie: Lauriergracht 99-105.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3213
Adres: Lauriergracht 103
Adressen: Lauriergracht 99 A B
Inschrijvingsdatum: 01-07-1970
Redengevende omschrijving: Pand met klokgevel (XVIII, later versoberd).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Elandsstraat 152-154 (© Walther Schoonenberg)
Elandsstraat 152-154
Elandsstraat 152 (© Walther Schoonenberg)
Elandsstraat 152
Poortje met jaartal 1747. (© Walther Schoonenberg)
Poortje met jaartal 1747.

Laatste wijziging: januari 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]