Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Elandsstraat 154

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Elandsstraat 154
Elandsstraat 158 (nieuw adres)
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel

(2 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1039
Adres: Elandsstraat 158
Adressen: Elandsstraat 158 A B
Inschrijvingsdatum: 28-04-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst waarboven een met lood beklede dakpunt uitsteekt (midden 19e eeuw). Negenruitsvensters.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Elandsstraat 156-158 (© Walther Schoonenberg)
Elandsstraat 156-158
Elandsstraat 156. Gevelsteen D Dornekroon 1651 (© Walther Schoonenberg)
Elandsstraat 156. Gevelsteen D Dornekroon 1651

Laatste wijziging: januari 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]