Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Hartenstraat 16

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Hartenstraat 16
Oud adres: LL189, wijk 40, klein nr. 9, kadaster E3767, verponding 1934
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 1ste helft 18de eeuw, 1800

(4 afbeeldingen)

Winkelpand met 18de-eeuwse halsgevel en een houten winkelpui uit ca. 1800 (bijzonder).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1468
Adres: Hartenstraat 16
Adressen: Hartenstraat 16 1,H
Inschrijvingsdatum: 13-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met halsgevel (XVIII a/b) met houten pui (plm 1800).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Hartenstraat 16 (© Walther Schoonenberg)
Hartenstraat 16
Hartenstraat 16 (© Walther Schoonenberg)
Hartenstraat 16
Winkelpui ca. 1800 (© Walther Schoonenberg)
Winkelpui ca. 1800
Hartenstraat 20, 18 en 16
Hartenstraat 20, 18 en 16

Laatste wijziging: januari 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]