Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Herenstraat 27

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Herenstraat 27
Oud adres: RR230, wijk 46, klein nr. 26, kadaster D5635, verponding 3725
Postcode: 1015BZ
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 17de eeuw, 19de eeuw

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 1975
Adres: Herenstraat 27
Adressen: Herenstraat 27
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVII) onder veel latere ingezwenkte hals.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Herenstraat 27 (© Walther Schoonenberg)
Herenstraat 27

Laatste wijziging: augustus 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]