Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Kolksteeg 10

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Kolksteeg 10
Oud adres: L343, wijk 18, klein nr. 27, kadaster F2260, verponding 1658
Postcode: 1012PT
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwjaar: 18de eeuw

(3 afbeeldingen)

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3094
Adres: Kolksteeg 10
Adressen: Kolksteeg 10 A B C D
Inschrijvingsdatum: 01-07-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder verhoogde lijst (XVIII).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Kolksteeg 10
Kolksteeg 10
Kolksteeg 12
Kolksteeg 12

Laatste wijziging: januari 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]