Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Voetboogstraat 14

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Adres: Voetboogstraat 14
Oud adres: D270, wijk 27, klein nr. 8, kadaster F3162, verponding 3978
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1650

(8 afbeeldingen)

Pand met mooie, gave pilaster-halsgevel van Vingboons-type met in de hals doorlopende Ionische pilasters, daarop driehoekig topfronton, één oeils-de-boeuf, festoen, jaartalsteen, de Ionische kapitelen aan de buitenste pilasters zijn van een ander type (plat) dan die in de hals (overhoeks). Smal-breed-smal kozijnen zoals typerend voor dergelijke 17de-eeuwse huizen. Schuiframen met 18de-eeuwse roedeverdeling waarschijnlijk van restauratie. Het driehoekig fronton op de top is bij de restauratie teruggebracht.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

  • H.J. Zantkuijl. Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. Amsterdam, 1993: p. 340

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5900
Adres: Voetboogstraat 14
Adressen: Voetboogstraat 14 1,H
Inschrijvingsdatum: 13-10-1970
Redengevende omschrijving: Pand met pilaster-halsgevel (1650, fronton verdwenen).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Voetboogstraat 14 (© Walther Schoonenberg)
Voetboogstraat 14
Voetboogstraat 14: twee verschillende Ionische kapitelen (© Walther Schoonenberg)
Voetboogstraat 14: twee verschillende Ionische kapitelen
Serlio-kapiteel (© Walther Schoonenberg)
Serlio-kapiteel
Serlio-kapiteel (© Walther Schoonenberg)
Serlio-kapiteel
Van Campen-kapiteel (© Walther Schoonenberg)
Van Campen-kapiteel
Van Campen-kapiteel (© Walther Schoonenberg)
Van Campen-kapiteel
Voetboogstraat 14: smal-breed -smal kozijnen
Voetboogstraat 14: smal-breed -smal kozijnen
Voetboogstraat 16 en 14
Voetboogstraat 16 en 14

Laatste wijziging: november 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]