Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Langestraat 56

Sint Pieter

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Naam: Sint Pieter
Adres: Langestraat 56
Oud adres: SS163, wijk 31, klein nr. 64, kadaster F735, verponding 5439
Gebouwtype: Koetshuis
Geveltype: Tuitgevel
Bouwjaar: 18de eeuw
Restauratie: 1999

Koetshuis met pakhuisachtige gevel en houten onderpui met koetshuisdeuren. Nieuwe gevelsteen van Hans 't Mannetje uit 1999 t.g.v. restauratie in 1979. Bij deze restauratie werd het afsluitende fronton op de tuitgevel aangebracht.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3172
Adres: Langestraat 56
Adressen: Langestraat 56 2,H
Inschrijvingsdatum: 01-07-1970
Redengevende omschrijving: Pand met puntgevel met halsje, waarvan de afdekking is verdwenen (XVIII).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Langestraat 56 (© Walther Schoonenberg)
Langestraat 56

Laatste wijziging: november 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]