Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Leliegracht 5

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Leliegracht 5
Oud adres: LL387, wijk 42, klein nr. 58, kadaster E3715, verponding 2545
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste helft 18de eeuw, 19de eeuw

(2 afbeeldingen)

18de-eeuws pand met een fraaie deuromlijsting 1ste helft 18de eeuw, in de 19de eeuw op lelijke wijze beroofd van topgevel

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3450
Adres: Leliegracht 5
Adressen: Leliegracht 5 1,2,H,O
Inschrijvingsdatum: 07-07-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII) waarvan het bovenstuk en de lijst XIX; deur, snijraam en -hek (XIX A) in gesneden omlijsting (XVIIIa/b).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Leliegracht 5 en 7
Leliegracht 5 en 7
Deuromlijsting (© Walther Schoonenberg)
Deuromlijsting

Laatste wijziging: januari 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]