Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Nieuwe Leliestraat 160

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Nieuwe Leliestraat 160
Oud adres: MM292, wijk 44, klein nr. 82, kadaster D4821, verponding 3339
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 17de eeuw, 19de eeuw

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3521
Adres: Nieuwe Leliestraat 160
Adressen: Nieuwe Leliestraat 160
Inschrijvingsdatum: 07-07-1970
Redengevende omschrijving: In de kern misschien 17e eeuws huisje zonder verdieping. Gevel onder klokvormige top met rollagen (19e eeuw).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Nieuwe Leliestraat 160 (© Walther Schoonenberg)
Nieuwe Leliestraat 160

Laatste wijziging: oktober 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]