Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Looiersgracht 3

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Looiersgracht 3
Looiersgracht 11-13 (nieuw adres)
Oud adres: HH258, wijk 34, klein nr. 92, kadaster E2513, verponding 6339
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste helft 18de eeuw

(2 afbeeldingen)

Dwarshuis (ondiep, in de breedte gebouwd) met lijstgevel met 18de-eeuws kroonlijst met consoles met maskers. Vormt een ensemble met Looiersgracht 1.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3591
Adres: Looiersgracht 11
Adressen: Looiersgracht 11 ;Looiersgracht 13
Inschrijvingsdatum: 14-07-1970
Redengevende omschrijving: Huis onder dwars dak. Gevel onder rechte lijst met masker-consoles en triglyfen (XVIII A).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Looiersgracht 11-13 (© Walther Schoonenberg)
Looiersgracht 11-13
Looiersgracht 1-3 (© Walther Schoonenberg)
Looiersgracht 1-3

Laatste wijziging: augustus 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]