Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Lijnbaansgracht 244

  1. Identificatie
  2. Register
  3. Afbeeldingen
  4. Google Maps

Adres: Lijnbaansgracht 244
Oud adres: (Baangracht) CC75, wijk 56, klein nr. 125, kadaster I3195, verponding 3755
Postcode: 1017RK
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 17de eeuw, 19de eeuw

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3636
Adres: Lijnbaansgracht 244
Adressen: Lijnbaansgracht 244
Inschrijvingsdatum: 14-07-1970
Redengevende omschrijving: Hoekhuis (XVII ?) met gevel onder klokvormige top met rollagen en afdeklijst (XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Lijnbaansgracht 244 (© Walther Schoonenberg)
Lijnbaansgracht 244

Laatste wijziging: november 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]