Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Lijnbaansgracht 274-275

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Lijnbaansgracht 274-275
Oud adres: 274: (Baangracht) CC149, wijk 56, klein nr. 96, kadaster I3225, verponding 3728
Postcode: 1017RL
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Tuitgevel

(3 afbeeldingen)

Dubbele tuitgevel. Rechts een ingang naar een gang naar het hierachter gelegen Spiegelhofje op nr. 276 (dat hofje bestond uit vier inpandige huisjes aan een straatje dwars op de gang achter nr. 274-275 en 277).

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3642
Adres: Lijnbaansgracht 274-275
Adressen: Lijnbaansgracht 274 1,2,3,H
Inschrijvingsdatum: 14-07-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII) onder latere punttop.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3643
Adres: Lijnbaansgracht 274-275
Adressen: Lijnbaansgracht 275 1,2,3,H
Inschrijvingsdatum: 14-07-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII) onder latere punttop.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Lijnbaansgracht 274-275 (© Walther Schoonenberg)
Lijnbaansgracht 274-275
Lijnbaansgracht 274-275
Lijnbaansgracht 274-275
De Lijnbaansgracht verspringt vanwege de Korte Leidsedwarsstraat (het Spiegelpleintje) (© Walther Schoonenberg)
De Lijnbaansgracht verspringt vanwege de Korte Leidsedwarsstraat (het Spiegelpleintje)

Laatste wijziging: november 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]