Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Lijnbaanssteeg 12

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Lijnbaanssteeg 12
Oud adres: G439, wijk 20, klein nr. 6, kadaster F1190, verponding 2066
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Lijstgevel
Bouwjaar: 1ste helft 19de eeuw

Winkelpand met lijstgevel, herbouwd; houten onderpui

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3670
Adres: Lijnbaanssteeg 12
Adressen: Lijnbaanssteeg 12
Inschrijvingsdatum: 14-07-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder rechte lijst (XIX A).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Lijnbaanssteeg 12 en 10
Lijnbaanssteeg 12 en 10

Laatste wijziging: september 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]