Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Mr. Visserplein 1

Portugees-IsraŽlietische Synagoge

 1. Identificatie
 2. Beschrijving
 3. Portugese Joden
 4. Interieur
 5. Dienstgebouwen
 6. Restauratie
 7. Literatuur
 8. Register
 9. Afbeeldingen
 10. Google Maps

Naam: Portugees-IsraŽlietische Synagoge
Adres: Mr. Visserplein 1
Gebouwtype: Kerk
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Strakke Stijl
Bouwjaar: 1671-1675, 1773, 1852-1854
Architect: Elias Bouwman
Opdrachtgever: Portugees-IsraŽlietische Gemeente
Restauratie: 1993, 2011

(85 afbeeldingen)

Portugese Synagoge, ontworpen door E. Bouwman in 'strakke stijl' van het Hollands classicisme: sober-classicistische gevels met iets vooruitspringende middenpartij van drie vensterassen, de boven de rondboogvensters geplaatste rechthoekige vensters vormen een mezzanino, daarboven een balustrade. De middenrisalieten en de uiteinden van de gevels zijn versierd met kolossale pilasters, die naar beneden uitzwenken. Interieur: zeer gaaf 17de-eeuws interieur met grote Ionische zuilen. Behoort tot de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

De Portugees-IsraŽlietische Synagoge, bijgenaamd Snoge, ligt aan het Mr. Visserplein, een druk verkeersplein tussen de Weesperstraat en de Valkenburgerstraat, de autoweg naar de IJ-tunnel. Ooit was dit gebied het centrum van de oude jodenbuurt. De totaal veranderde omgeving die vrijwel geheel prijs is gegeven aan het autoverkeer symboliseert de vernietiging van de buurt en zijn bevolking in en na de Tweede Wereldoorlog. Het Mr. Visserplein is ontstaan door de sloop van de bebouwing rechts van de Mozes en Ašronkerk. Zowel de Weesperstraat als de Jodenbreestraat zijn verbreed door de sloop van de bebouwing (in de Weesperstraat aan beide zijden, in de Jodenbreestraat alleen aan de noordzijde). De verbreding van de Sint Antoniesbreestraat is echter niet doorgegaan, mede door de restauratie van het Huis De Pinto.

Het kolossale gebouw domineerde de omgeving en doet dat eigenlijk, ondanks de schaalvergroting in de omringende gebouwen, nog steeds. Toen het gebouwd werd, was het de grootste synagoge ter wereld. Het ontwerp was van de hand van Elias Bouman, die als aannemer had opgetreden bij de bouw van de Grote Sjoel (toegeschreven aan stadsbouwmeester DaniŽl Stalpaert). Op 17 april 1671 werden de vier hoekstenen gelegd door David de Pinto, Imanuel de Pinto, Joseph Israel Nunes en Moses Curiel. Het jaartal (5)432 = 1672 boven de ingang verwijst naar de geplande oplevering, maar het rampjaar 1672 en de zware orkaan op 1 augustus 1674 vertraagden de bouw, zodat pas op vrijdagavond 2 augustus 1675 (10 Menachem/Av 5435, ťťn dag na de rouwdag voor de verwoesting van de tempel, 9 Av) de inwijdingsplechtigheden plaatsvonden, die in navolging van de tempelwijding in Jeruzalem acht dagen duurde. De synagoge staat aan een voorplein omgeven door lage dienstgebouwen, die de synagoge en voorplein aan drie zijden omvatten. Oorspronkelijk was de randbebouwing rondom de synagoge een galerij met zuilen, pas in de 18de eeuw zijn het gebouwtjes geworden door de zuilenrij te vervangen door muren met ramen en deuren (een klein deel van de randbebouwing aan de linkerzijde is een galerij gebleven). Deze aanleg, maar ook de vorm van het gebouw zelf, refereert aan de Tempel van Salomo in Jeruzalem, waarvan in Amsterdam een door rabijn Jacob Juda Leon in 1641 vervaardigd houten model bestond. Een replica van het model is te zien in het Bijbels Museum, Herengracht 366-368. Het model van Leon was gebaseerd op de reconstructie van de Spaanse jezuÔten Prado en Villalpando.

De sobere classicistische bouwtrant, bekend als de "strakke" stijl, is vergelijkbaar met die van protestantse kerken uit deze periode. De gevels hebben aan alle zijden een iets vooruitspringende middenpartij van drie vensterassen. Boven en onder de rondboogvensters bevinden zich lage, rechthoekige vensters. De bovenste suggereren een klassieke "mezzanino" (halve verdieping). De daken van het rechthoekige gebouw gaan deels schuin achter een balustrade, hetgeen het massieve blokvormige karakter van het gebouw (36 x 28 x 19.5 m) nog versterkt. De middenrisalieten en de uiteinden van de gevels zijn versierd met kolossale pilasters, die naar beneden uitzwenken. Aan de achterzijde van de synagoge werd dit motief nader uitgewerkt in de vorm van sterk uitzwenkende steunberen, overigens een latere toevoeging aan het gebouw (vermoedelijk 1773). Deze steunberen refereren duidelijk aan het tempelmodel van Leon.

De Snoge heeft in opzet en ruimtelijke indeling onder meer als voorbeeld gediend voor de synagoge in Willemstad op CuraÁao, de oudste synagoge van geheel Amerika, in 1732 gebouwd onder leiding van Pieter Roggenburg en de Amsterdamse meestertimmerman Hendrik Schielagh. De Snoge is onderdeel van wellicht het meest indrukwekkende synagogencomplex van de wereld. De Grote Sjoel vormt tegenwoordig samen met de Obbene Sjoel (1685), de Dritt Sjoel (1700) en de Neie Sjoel (1750/52) het Joods Historisch Museum. Slechts de Portugese synagoge vervult, na de catastrofe van 1940/45, nog haar oorspronkelijke functie. Het interieur is in tegenstelling tot die van de Hoogduitse synagogen bewaard gebleven, inclusief de koperen kaarsenkronen en -houders, en dateert nog geheel uit de bouwtijd, wat buitengewoon zeldzaam is.

De eerste joden die zich sinds het einde van de 16de eeuw in Amsterdam vestigden, kwamen uit Spanje en Portugal. Aanvankelijk mochten de Sefardim niet in het openbaar hun godsdienst belijden. Na een periode van huissynagogen, die in de Jonkerstraat en de Lange Houtstraat waren gevestigd, werden er synagogen gesticht in verbouwde of speciaal daarvoor opgetrokken gebouwen: Neve Sjalom (1612), Bet Jacob (1614) en Bet IsraŽl (1618), alle drie aan de Houtgracht (het huidige Waterlooplein). Uit een bewaard gebleven bestek van Neve Sjalom weten we dat het gebouw een voor die tijd gebruikelijke alternerende houtskelet had, waarin het gebint met zwanenhalskorbelen wordt afgewisseld met in de muren opgelegde balken. De vrouwengalerij was een hangkamer aan de westzijde.

In 1630 werd Bet Jacob uitgebreid. Dankzij een bewaard gebleven acte weten we dat het stond op een kavel van 25 voet breed en 150 voet diep en werd ontsloten door een overbouwde gang en zijgang. Op de verdiepingen was een huiskerk gemaakt door de vloeren te doorbreken waardoor ook vrouwengalerijen ontstonden. De acte van 1630 spreekt over 'tralien ende pilaren' van de galerijen.

Onder druk van de opkomende Hoogduitse gemeente gingen deze drie gemeenten in 1639 samen. De nieuwe herenigde gemeente verliet twee synagogen en ging Bet Israel gebruiken dat in 1639 verder werd vergroot en toen Talmoed Tora werd genoemd. De autoriteiten stonden dat toe, ondanks protesten van de Kerkenraad. Het zal zeker een rol hebben gespeeld dat de Portugese joden met hun handelscontacten met de landen rond de Middelandse Zee een belangrijke bijdrage leverden aan de Amsterdamse Gouden Eeuw. In de tweede helft van de 17de eeuw werd de joden toegestaan synagogen te bouwen op markante plaatsen (terwijl tegelijkertijd de katholieken nog verboden werd kerken te bouwen die vanaf de straat als zodanig herkenbaar waren; zie bijvoorbeeld Ons' Lieve Heer op Solder uit 1661/63). Toen de Hoogduitse gemeente Grote Sjoel (1670/71) van de Hoogduitse gemeente op het Jonas DaniŽl Meijerplein werd gebouwd, kon de Portugees-Joodse gemeente niet achterblijven. De nieuwe Portugees-IsraŽlietische Synagoge - die gezien kan worden als een grote versie van de Talmoed Tora-sjoel - werd vlak naast de Grote Sjoel gebouwd op de plaats waar tot de stadsuitbreiding van 1663 een nachtpost met de naam Sint Antoniespoort stond, een verwijzing naar de gelijknamige stadspoort, de huidige Waag op de Nieuwmarkt. De Synagoge kreeg geen begraafplaats in de directe nabijheid; als begraafplaats diende Beth Haim te Ouderkerk a/d Amstel.

Het interieur bestaat uit drie beuken die worden overspannen door houten tongewelven van vrijwel gelijke hoogte. Deze steunen op reusachtige Ionische zuilen en halfzuilen tegen de eindwanden. De vrouwengalerijen in de zijbeuken nemen niet de gehele breedte van de zijbeuken in beslag en rusten elk op eigen kleinere Ionische zuilen. De wanden zijn witgepleisterd. De oorspronkelijke glas-in-lood ramen zijn in 1852/54 vervangen door gietijzeren vensters. In het gebouw is geen elektrische verlichting aanwezig: de koperen kaarsenkronen en -houders uit de bouwtijd worden nog steeds gebruikt. De houten hechal (arke) uit circa 1670, waarin de Tora-rollen (wetsrollen) worden bewaard, is een rijk meubelstuk gemaakt van Braziliaans jacarandahout en heeft Ionische en Corinthische zuilen die hoofdgestellen en frontons dragen (het meubelstuk werd betaald door Jeronimo Nunes da Costa, Nieuwe Herengracht 49). Tegenover de hechal staat de teba (of bima, de voorleestafel), die niet in de Ionische maar de Dorische orde heeft: deze is afkomstig van de oude Portugese Synagoge op de Houtgracht uit 1639. De houten banken (met ingebouwde, afsluitbare kastjes) zijn allemaal op het middenpad gericht. Er is plaats voor ca. 1.700 mensen.

In de dienstgebouwen is het seminarium Ets Haim ('Boom des Levens') ondergebracht. Ets Haim werd opgericht in 1616 en werd hier na het voltooien van de bouw van de Snoge gevestigd. Sinds de restauratie van 1953-1959 doet het auditorium van het seminarium dienst als wintersynagoge (de Snoge wordt niet verwarmd, net als in de 17e eeuw). In de wintersynagoge bevinden zich 17de-eeuwse banken uit de synagoge van 1639.

Ets Haim bezit een rijke bibliotheek die ťťn van de belangrijkste joodse bibliotheken in de wereld is. De bibliotheek werd enorm verrijkt toen de bibliograaf David Montezinos in 1891 zijn privť-collectie schonk. Bij die gelegenheid kreeg de bibliotheek de naam 'Livraria Montezinos'. De collectie van de bibliotheek bestaat uit 30.000 gedrukte werken (van 1484 tot nu) en 500 handschriften (van 1282 tot de 20e eeuw). Alle aspecten van joodse studies, literatuur, geschiedenis en natuurwetenschappen zijn in de bibliotheek vertegenwoordigd. De collecties vormen daardoor de neerslag van de sefardische cultuur die ontstond in Spanje en Portugal. In mei 2004 is de bibliotheek inclusief zijn collecties geplaatst op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Daarmee werd het universele belang van de bibliotheek officieel erkend.

De slechte kwaliteit van het dak van de Snoge was in 1978 aanleiding de eerste stappen te zetten voor de in 1993 voltooide restauratie. Het gebouw was enigszins verzakt, mede ten gevolge van de bouw van de langs de Snoge lopende verkeerstunnel. Er vond constructief herstel plaats aan gevels, muurankers, kapconstructie, etc. De in 1853 aangebrachte rechthoekige gietijzeren ramen verkeerden nog in redelijk goede staat. Anders was het gesteld met de grote boogramen die opgebouwd zijn uit vier losse elementen. Roestvorming had deze ramen kapot gedrukt. Deze boogvensters zijn hersteld en de geroeste onderdelen waarmee zij waren vastgezet, zijn vervangen door roestvrij materiaal. In overleg met het Bureau Monumentenzorg werden in het interieur de oorspronkelijke kleuren teruggebracht. Het meubilair, waaronder de hechal en de teba (de plaats waar de Tora wordt voorgelezen), werd gerepareerd en schoongemaakt. Bij een nieuwe restauratie in 2011 zijn ook de bijgebouwen, die ernstig verzakt waren, opgeknapt.

Gebruikte literatuur:

 • D.H. Castro. De Synagoge der Portugees-IsraŽlietische Gemeente te Amsterdam. Amsterdam, 1950
 • Kees Doornenbal. 'Restauratie van de Portugees-IsraŽlitische synagoge. De synagoge opent haar poort'. Binnenstad 252 (juni/juli 2012)
 • Bert Franssen. 'Restauratie Portugees-IsraŽlitische Synagoge nadert voltooiing.' Heemschut 69, nr. 6 (dec. 1992): p. 26
 • Ir. R. Meischke. 'Amsterdamse kerken van de zeventiende eeuw.' KNOB-Bulletin 12 (1959): p. 87-130
 • A.M. Vaz Dias. 'Elias Bouman, de architect van de Portugeesche Synagoge.' Maandblad Amstelodamum 21 (1934): p. 87-91
 • Pieter Vlaardingerbroek. De Portugese synagoge 
in Amsterdam. Amsterdam 2013
 • Edward van Voolen en Paul Meijer. Synagogen van Nederland. Zutphen: Walburg Pers, 2006

[Overige literatuur]

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3716
Adres: Mr. Visserplein 1
Adressen: Mr. Visserplein 3
Inschrijvingsdatum: 15-09-1970
Redengevende omschrijving: Portugese Synagoge. Op door lage dienstwoningen (zie Rapenburgerstraat 195, 199 en J.D. Meyerplein 5) t.w.z. van een ingangspoort omgeven pleintje gelegen rechthoekig gebouw onder schilddak (1671-1675 door Daniel Stalpaert en Elias Bouman), de gevels geleed door lisenen en bekroond door zandstenen lijst met balustrade. Zandstenen deuromlijsting. Inwendig: driebeukig, met houten tongewelven op architraven, gedragen door zandstenen ionische zuilen. Galerijen, eveneens op ionische zuilen. Gehele inrichting (ark, biema banken, koperen kronen, kandelaars enz.) uit de bouwtijd bewaard. Zeldzaam gaaf complex.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3715
Adres: Mr. Visserplein 1
Adressen: Mr. Visserplein 3
Inschrijvingsdatum: 15-09-1970
Redengevende omschrijving: Lage dienstwoning (XVIIc), behoort bij het complex van de Portugese Synagoge.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3717
Adres: Mr. Visserplein 1
Adressen: Mr. Visserplein 1
Inschrijvingsdatum: 15-09-1970
Redengevende omschrijving: Lage dienstwoningen (XVIIc) onder om de hoek omlopend schilddak, behorend bij het complex van de Portugese Synagoge.
Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 2034
Adres: Mr. Visserplein 1
Adressen: Jonas Dani_l Meijerplein 5 ;Jonas Dani_l Meijerplein 7
Inschrijvingsdatum: 21-05-1970
Redengevende omschrijving: Jonas Daniel Meijerplein 5: Lage dienstwoningen (XVIIc) onder om de hoek van de Rapenburgerstraat omlopend schilddak. Vormen deel van het complex van de Portugese Synagoge.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Portugese Synagoge met de voorgevel aan het Mr. Visserplein (© Walther Schoonenberg)
Portugese Synagoge met de voorgevel aan het Mr. Visserplein
Portugese Synagoge met de zijgevel aan het J.D. Meijerplein (© Walther Schoonenberg)
Portugese Synagoge met de zijgevel aan het J.D. Meijerplein
Portugese Synagoge (© Walther Schoonenberg)
Portugese Synagoge
Ingangspartij in de randbebouwing
Ingangspartij in de randbebouwing
Portugese Synagoge ligt vandaag aan een verkeersplein (© Walther Schoonenberg)
Portugese Synagoge ligt vandaag aan een verkeersplein
Kroonlijst met in het midden gesloten attiek met verhoging (© Walther Schoonenberg)
Kroonlijst met in het midden gesloten attiek met verhoging
Kroonlijst met in het midden gesloten attiek met verhoging
Kroonlijst met in het midden gesloten attiek met verhoging
Detail van de gevel met attiek en vazen (© Walther Schoonenberg)
Detail van de gevel met attiek en vazen
Siervaas balustrade (© Walther Schoonenberg)
Siervaas balustrade
Achter de balustrade bevindt zich een vanaf de straat nauwelijks zichtbare kap. (© Walther Schoonenberg)
Achter de balustrade bevindt zich een vanaf de straat nauwelijks zichtbare kap.
Zakgoot tussen twee zadeldaken (© Walther Schoonenberg)
Zakgoot tussen twee zadeldaken
Voorgevel van de Portugese Synagoge gezien vanaf het voorhof (© Walther Schoonenberg)
Voorgevel van de Portugese Synagoge gezien vanaf het voorhof
Ingangspoortje met zuilen (© Walther Schoonenberg)
Ingangspoortje met zuilen
Steunberen (© Walther Schoonenberg)
Steunberen
Steunberen aan de zijkant. (© Walther Schoonenberg)
Steunberen aan de zijkant.
Steunberen aan achterzijde (1773) (© Walther Schoonenberg)
Steunberen aan achterzijde (1773)
Steunberen aan achterzijde (1773) (© Walther Schoonenberg)
Steunberen aan achterzijde (1773)
Bijgebouwen (© Walther Schoonenberg)
Bijgebouwen
Poortje in de Muiderstraat (© Walther Schoonenberg)
Poortje in de Muiderstraat
PelikaanreliŽf van Joseph Mendes da Costa (1863-1939) in het poortje aan de Muiderstraat (© Walther Schoonenberg)
PelikaanreliŽf van Joseph Mendes da Costa (1863-1939) in het poortje aan de Muiderstraat
Tempel van Salomo naar Villalpando (1552-1608)
Tempel van Salomo naar Villalpando (1552-1608)
Tempelmodel van Leon (Reconstructie Bijbels Museum) (© Walther Schoonenberg)
Tempelmodel van Leon (Reconstructie Bijbels Museum)
Maquette van de Portugese Synagoge (Bijbels Museum) (© Walther Schoonenberg)
Maquette van de Portugese Synagoge (Bijbels Museum)
Eťn deel van de 17de-eeuwse galerij aan weerszijden van de synagoge bleef bewaard (© Walther Schoonenberg)
Eťn deel van de 17de-eeuwse galerij aan weerszijden van de synagoge bleef bewaard
Eťn deel van de 17de-eeuwse galerij aan weerszijden van de synagoge bleef bewaard (© Walther Schoonenberg)
Eťn deel van de 17de-eeuwse galerij aan weerszijden van de synagoge bleef bewaard
Interieur gezien naar de Teba
Interieur gezien naar de Teba
Interieur met aan beide zijden de vrouwengalerijen. (© Walther Schoonenberg)
Interieur met aan beide zijden de vrouwengalerijen.
De grote vensters maken het interieur heel licht. (© Walther Schoonenberg)
De grote vensters maken het interieur heel licht.
De grote vensters maken het interieur heel licht. (© Walther Schoonenberg)
De grote vensters maken het interieur heel licht.
Op de voorgrond de Teba (voorleestafel), op de achtergrond de Hechal (arke) (© Walther Schoonenberg)
Op de voorgrond de Teba (voorleestafel), op de achtergrond de Hechal (arke)
De Teba (of Bima), de voorleestafel, uit de oude synagoge van 1639 (© Walther Schoonenberg)
De Teba (of Bima), de voorleestafel, uit de oude synagoge van 1639
De parnassiembank ontworpen door E. Bouman (© Walther Schoonenberg)
De parnassiembank ontworpen door E. Bouman
Detail van de parnassiembank (© Walther Schoonenberg)
Detail van de parnassiembank
De 17de-eeuwse Hechal (arke) (© Walther Schoonenberg)
De 17de-eeuwse Hechal (arke)
De 17de-eeuwse Hechal (arke). (© Walther Schoonenberg)
De 17de-eeuwse Hechal (arke).
Tafels met de tien geboden in de arke (© Walther Schoonenberg)
Tafels met de tien geboden in de arke
Detail van de Hechal (arke) (© Walther Schoonenberg)
Detail van de Hechal (arke)
De zuilen dragen houten tongewelven. (© Walther Schoonenberg)
De zuilen dragen houten tongewelven.
Ionisch kapiteel naar Scamozzi (© Walther Schoonenberg)
Ionisch kapiteel naar Scamozzi
Ionisch kapiteel naar Scamozzi (© Walther Schoonenberg)
Ionisch kapiteel naar Scamozzi
De vrouwengalerij aan de noordzijde (© Walther Schoonenberg)
De vrouwengalerij aan de noordzijde
De galerijen worden gedragen door kleinere zuilen, ook met Ionische kapitelen (© Walther Schoonenberg)
De galerijen worden gedragen door kleinere zuilen, ook met Ionische kapitelen
Galerijen gedragen door zuilen (© Walther Schoonenberg)
Galerijen gedragen door zuilen
Zecher lechoerban: onvolkomenheid herinnert aan de verwoesting van de tempel (© Walther Schoonenberg)
Zecher lechoerban: onvolkomenheid herinnert aan de verwoesting van de tempel
17de-eeuwse kerkkroon met brandende kaarsen (© Walther Schoonenberg)
17de-eeuwse kerkkroon met brandende kaarsen
Kleine 17de-eeuwse kerkkroon (© Walther Schoonenberg)
Kleine 17de-eeuwse kerkkroon
17de-eeuwse kaarsenhouder (© Walther Schoonenberg)
17de-eeuwse kaarsenhouder
Gedenksteen ter ere van de inwijding in 1675 (5435) (© Walther Schoonenberg)
Gedenksteen ter ere van de inwijding in 1675 (5435)
De vrouwengalerij (© Walther Schoonenberg)
De vrouwengalerij
Trapbaluster van de vrouwengalerij (© Walther Schoonenberg)
Trapbaluster van de vrouwengalerij
Fraaie en ingewikkelde 17de-eeuwse kapconstructie. Merk de schoren en ook de Keulse goot op. (© Walther Schoonenberg)
Fraaie en ingewikkelde 17de-eeuwse kapconstructie. Merk de schoren en ook de Keulse goot op.
17de-eeuwse laddertrap op de zolder (© Walther Schoonenberg)
17de-eeuwse laddertrap op de zolder
De bovenste vensters liggen boven de aanzet van het gewelf. (© Walther Schoonenberg)
De bovenste vensters liggen boven de aanzet van het gewelf.
Wintersynagoge in ťťn van de bijgebouwen (© Walther Schoonenberg)
Wintersynagoge in ťťn van de bijgebouwen
Oude banken in de wintersjoel (© Walther Schoonenberg)
Oude banken in de wintersjoel
Oude banken in de wintersjoel (© Walther Schoonenberg)
Oude banken in de wintersjoel
Bibliotheek van Ets Haim (© Walther Schoonenberg)
Bibliotheek van Ets Haim
18de-eeuwse bestuurskamer in ťťn van de bijgebouwen. Rococo schouw met spiegel met daarboven het embleem van de pelikaan die zijn jongen voedt. (© Walther Schoonenberg)
18de-eeuwse bestuurskamer in ťťn van de bijgebouwen. Rococo schouw met spiegel met daarboven het embleem van de pelikaan die zijn jongen voedt.
Detail van de kaart Balthasar Florisz. van Berckenrode uit 1625 met daarop in geel aangegeven de oudste Sefardische synagogen in Amsterdam. V.l.n.r. Neve Salom (1612), Bet IsraŽl (1618) en Bet Jacob (1614).
Detail van de kaart Balthasar Florisz. van Berckenrode uit 1625 met daarop in geel aangegeven de oudste Sefardische synagogen in Amsterdam. V.l.n.r. Neve Salom (1612), Bet IsraŽl (1618) en Bet Jacob (1614).
Interieur van de Talmoed Tora-sjoel aan de Houtgracht
Interieur van de Talmoed Tora-sjoel aan de Houtgracht
Verzamelprent t.g.v. de inwijding van de Portugese Synagoge
Verzamelprent t.g.v. de inwijding van de Portugese Synagoge
Plattegrond. Verzamelprent t.g.v. de inwijding van de Portugese Synagoge
Plattegrond. Verzamelprent t.g.v. de inwijding van de Portugese Synagoge
Doorsnede. Verzamelprent t.g.v. de inwijding van de Portugese Synagoge
Doorsnede. Verzamelprent t.g.v. de inwijding van de Portugese Synagoge
Voorgevel. Verzamelprent t.g.v. de inwijding van de Portugese Synagoge
Voorgevel. Verzamelprent t.g.v. de inwijding van de Portugese Synagoge
Aanzien. Verzamelprent t.g.v. de inwijding van de Portugese Synagoge
Aanzien. Verzamelprent t.g.v. de inwijding van de Portugese Synagoge
Inwijding van de Portugese Synagoge in 1675, Romeyn de Hooghe, 1675
Inwijding van de Portugese Synagoge in 1675, Romeyn de Hooghe, 1675
Inwijding van de Portugese Synagoge in 1675, Romeyn de Hooghe, 1675
Inwijding van de Portugese Synagoge in 1675, Romeyn de Hooghe, 1675
De nieuwe Portugese Synagoge te Amsterdam, 1675, Romeyn de Hooghe, 1675
De nieuwe Portugese Synagoge te Amsterdam, 1675, Romeyn de Hooghe, 1675
Gerrit Berckheyde. Gezicht op de Grote en Portugese Synagoge te Amsterdam, 1675
Gerrit Berckheyde. Gezicht op de Grote en Portugese Synagoge te Amsterdam, 1675
De voorhof en de vrouweningang van de Portugese Synagoge. Romeyn de Hooghe, ca. 1695
De voorhof en de vrouweningang van de Portugese Synagoge. Romeyn de Hooghe, ca. 1695
De geopende hechal met de Torarollen. Bernard Picart, ca. 1725
De geopende hechal met de Torarollen. Bernard Picart, ca. 1725
Blazen van de ramshoorn op joods nieuwjaar, Bernard Picart, 1725
Blazen van de ramshoorn op joods nieuwjaar, Bernard Picart, 1725
Loofhuttenfeest in de Snoge. Bernard Picart, 1720/25
Loofhuttenfeest in de Snoge. Bernard Picart, 1720/25
Emanuel de Witte, Interieur van de Portugese synagoge te Amsterdam, 1680
Emanuel de Witte, Interieur van de Portugese synagoge te Amsterdam, 1680
Toralezing ter herdenking van de inwijding op 2 augustus 1675 (B. Picart, 1721). De kaarsenkronen zijn weggelaten om de hechal goed te laten uitkomen.
Toralezing ter herdenking van de inwijding op 2 augustus 1675 (B. Picart, 1721). De kaarsenkronen zijn weggelaten om de hechal goed te laten uitkomen.
Snoge gezien vanuit de Jodenbreestraat, op een gravure uit de Fouquet-Atlas (1760-1783). De Muiderstraat heeft nog zijn oorspronkelijke breedte.
Snoge gezien vanuit de Jodenbreestraat, op een gravure uit de Fouquet-Atlas (1760-1783). De Muiderstraat heeft nog zijn oorspronkelijke breedte.
Ontwerptekening van H. Warnsinck voor de vensters
Ontwerptekening van H. Warnsinck voor de vensters
Eerste dienst na de bezettingsjaren, 9 mei 1945
Eerste dienst na de bezettingsjaren, 9 mei 1945
Eerste dienst na de bezettingsjaren, 9 mei 1945
Eerste dienst na de bezettingsjaren, 9 mei 1945
Portugese Synagoge in 1946
Portugese Synagoge in 1946
Portugese Synagoge met bijgebouwen na de restauratie van 1993
Portugese Synagoge met bijgebouwen na de restauratie van 1993
Doorsnede en plattegrond. Tekening van Henk Zantkuijl
Doorsnede en plattegrond. Tekening van Henk Zantkuijl
Plattegrond van de Portugese Synagoge en bijgebouwen
Plattegrond van de Portugese Synagoge en bijgebouwen
Kapconstructie
Kapconstructie
Kapconstructie
Kapconstructie

Laatste wijziging: mei 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]