Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Noorderkerkstraat 2

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Noorderkerkstraat 2
Oud adres: PP730, wijk 50, klein nr. 15, kadaster D2914, verponding 5594
Postcode: 1015NB
Gebouwtype: Woonhuis
Geveltype: Klokgevel
Bouwjaar: 18de eeuw, 1890
Eigendom: Stadsherstel 1985
Restauratie: 2008

(2 afbeeldingen)

Klein pandje met klokgevelachtige rollagentop, houten onderpui uit 1890.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3898
Adres: Noorderkerkstraat 2
Adressen: Noorderkerkstraat 2
Inschrijvingsdatum: 27-08-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel (XVIII) onder klokvormige top met rollagen (XIX).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Noorderkerkstraat 2 vr restauratie
Noorderkerkstraat 2 vr restauratie
Noorderkerkstraat 4 en 2
Noorderkerkstraat 4 en 2

Laatste wijziging: augustus 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]