Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Oostenburgergracht 75

VOC-lijnbaan

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Literatuur
  4. Register
  5. Afbeeldingen
  6. Google Maps

Naam: VOC-lijnbaan
Adres: Oostenburgergracht 75
Oud adres: T20, wijk 16, klein nr. 48, kadaster H5090, verponding 1040
Postcode: 1018NC
Gebouwtype: Woon/bedrijfspand
Geveltype: Lijstgevel
Bouwstijl: Hollands Classicisme
Bouwjaar: 1660
Opdrachtgever: VOC
Restauratie: 1949/50

(17 afbeeldingen)

Dit bedrijfspand van de VOC, waarvan er meerdere waren op Oostenburg, betreft het voorgebouw van de lijnbaan, een langwerpig gebouw dat langs de stadswal lang. Het is een breed gebouw onder een lijstgevel met schilddak, in het midden beindigd door een groot driehoekig fronton met in het timpaan het wapen van de VOC en een festoen. De ingangspartij bestaat uit een zandstenen poortje. Fraai metselwerk met o.a. hanenkammen boven de vensters in een lichtere kleur. Rond 1920 werden de lijnbanen gesloopt, met uitzondering van de hoofdgebouwen. Gerestaureerd in 1949/50 door A.A. Kok.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Gebruikte literatuur:

  • Roelof van Gelder en Lodewijk Wagenaar. Sporen van de Compagnie. De VOC in Nederland. Amsterdam, 1988: p. 74-81

[Overige literatuur]

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 3959
Adres: Oostenburgergracht 75
Adressen: Oostenburgergracht 75
Inschrijvingsdatum: 27-08-1970
Redengevende omschrijving: Lijnbaan O.I.Compagnie, voorgebouw. Breed gebouw onder schilddak (1660) met gevel waarin door gebeeldhouwd fronton gedekte middenrisaliet. Zandstenen ingangspartij waarboven drielicht met fronton.

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

VOC-lijnbaan (© Walther Schoonenberg)
VOC-lijnbaan
VOC-lijnbaan (© Walther Schoonenberg)
VOC-lijnbaan
VOC-lijnbaan (© Walther Schoonenberg)
VOC-lijnbaan
Middenrisaliet met ingangspoortje en fronton (© Walther Schoonenberg)
Middenrisaliet met ingangspoortje en fronton
Middenrisaliet met ingangspartij op begane grond (© Walther Schoonenberg)
Middenrisaliet met ingangspartij op begane grond
Gebeeldhouwd timpaan met embleem (© Walther Schoonenberg)
Gebeeldhouwd timpaan met embleem
Embleem van de Amsterdamse Kamer van de VOC (© Walther Schoonenberg)
Embleem van de Amsterdamse Kamer van de VOC
Pakhuisluiken (© Walther Schoonenberg)
Pakhuisluiken
Kruiskozijn (© Walther Schoonenberg)
Kruiskozijn
Kruiskozijn (© Walther Schoonenberg)
Kruiskozijn
En van de ingangsportalen (poortjes) (© Walther Schoonenberg)
En van de ingangsportalen (poortjes)
Laat-17de-eeuwse ontlastingsboog (hanenkam) (© Walther Schoonenberg)
Laat-17de-eeuwse ontlastingsboog (hanenkam)
Bedrijfsgebouw van de VOC aan de Oostenburgergracht (© Walther Schoonenberg)
Bedrijfsgebouw van de VOC aan de Oostenburgergracht
Timpaan met VOC-wapen en festoen. (© Walther Schoonenberg)
Timpaan met VOC-wapen en festoen.
Lijnbanen van de VOC en de Admiraliteit (© Walther Schoonenberg)
Lijnbanen van de VOC en de Admiraliteit
De lijnbanen van de VOC (links) en van de Admiraliteit (rechts). Prent uit Commelin, 1693
De lijnbanen van de VOC (links) en van de Admiraliteit (rechts). Prent uit Commelin, 1693
VOC- en Admiraliteitslijnbanen op de maquette van Oostenburg (Amsterdam Museum) (© Walther Schoonenberg)
VOC- en Admiraliteitslijnbanen op de maquette van Oostenburg (Amsterdam Museum)

Laatste wijziging: januari 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]