Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Spui 5

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Spui 5
Spui 11 (nieuw adres)
Oud adres: D345, wijk 27, klein nr. 24, kadaster F3094, verponding 4171
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Trapgevel
Bouwstijl: Amsterdamse Renaissance
Bouwjaar: 17de eeuw
Restauratie: 1966

(5 afbeeldingen)

Smal 17de-eeuwse huis met een trapgevel in sobere Amsterdamse renaissance, één speklaag, later gewijzigd. Vormde oorspronkelijk met nr. 13 een tweeling. Achtergevel met een tuitgevel met lelieankers, mogelijk restant van trapgevel.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 5554
Adres: Spui 11
Adressen: Spui 11
Inschrijvingsdatum: 06-10-1970
Redengevende omschrijving: Pand met trapgevel, (XVII)

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Spui 11 (© Walther Schoonenberg)
Spui 11
Spui 11 (© Walther Schoonenberg)
Spui 11
Achtergevel met lelieankers (© Walther Schoonenberg)
Achtergevel met lelieankers
Spui 11 en 13
Spui 11 en 13
Spui 11 en 13 (© Walther Schoonenberg)
Spui 11 en 13

Laatste wijziging: augustus 2021

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]