Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Peperstraat 8

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Adres: Peperstraat 8
Oud adres: U226, wijk 16, klein nr. 17, kadaster H1724, verponding 12
Postcode: 1011TL
Gebouwtype: Koetshuis
Geveltype: Halsgevel
Bouwjaar: 18de eeuw

(2 afbeeldingen)

Koetshuis met bovenwoningen met halsgevel met zeer sobere klauwstukken (afsluitend fronton gereconstrueerd). Onderpui met twee deuren en een koetshuisdeur daartussen.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 4094
Adres: Peperstraat 8A
Adressen: Peperstraat 8 A B C
Inschrijvingsdatum: 05-05-1976
Redengevende omschrijving: PAND met halsgevel op koetshuispui (18e eeuw, top incompleet).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Peperstraat 8 (© Walther Schoonenberg)
Peperstraat 8
Peperstraat 8 (© Walther Schoonenberg)
Peperstraat 8

Laatste wijziging: mei 2023

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]