Home Binnenstad Objecten Afbeeldingen Berichten Contact

Prins Hendrikkade 13

D' Boterton

  1. Identificatie
  2. Beschrijving
  3. Register
  4. Afbeeldingen
  5. Google Maps

Huisnaam: D' Boterton
Adres: Prins Hendrikkade 13
Oud adres: (Haringpakkerij) L254, wijk 17, klein nr. 14, kadaster F4341, verponding 1112
Postcode: 1012TL
Gebouwtype: Winkel-woonhuis
Geveltype: Verhoogde lijstgevel
Bouwstijl: Lodewijk XV
Bouwjaar: 2de kwart 18de eeuw

(4 afbeeldingen)

Het pand heeft een verhoogde lijstgevel uit het 2de kwart 18de eeuw, maar heeft een 17de-eeuwse kern. De ondergevel heeft twee deuren, aan weerszijden van het pand, wat duidt op splitsing in aparte winkel en woningen. Grote gevelsteen met een ton en de tekst d' Boter Ton en jaartal 1744. Interieur: Moer- en kinderbalkenplafond, vroeg 17de-eeuws. Uit de consoles op de balken in het midden blijkt dat er een scheidingswand halverwege is geweest.

N.B. Deze beschrijving is zo kort omdat wij nog niet de kans hebben gehad dit pand te bezoeken en te beschrijven. Als u vindt dat wij snel langs moeten komen, laat het ons weten!

Monumentenstatus: RM
Monumentennummer: 4118
Adres: Prins Hendrikkade 13
Adressen: Prins Hendrikkade 13
Inschrijvingsdatum: 01-09-1970
Redengevende omschrijving: Pand met gevel onder gesneden korfbogig verhoogde lijst (plm 1725/XVIIIc).

RM = Rijksmonument. Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Daarvan bevinden zich 6.635 in de Amsterdamse binnenstad (op 1 januari 2017). Vrijwel alle beschermde rijksmonumenten zijn geregistreerd in 1970.
GM = Gemeentelijk monument. Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een stad, dorp of regio. In dat geval kan de gemeente zo'n pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. In de Amsterdamse binnenstad bevinden zich 1.193 door de gemeente Amsterdam beschermde monumenten (op 1 januari 2017).
Redengevende omschrijving = Een beschrijving van de belangrijkste uiterlijke kenmerken van het object op het moment van opname op de monumentenlijst. De redengevende omschrijving heeft de status van juridisch document en geeft de reden aan waarom het object is geplaatst op de monumentenlijst. Meer informatie: cultureelerfgoed.nl.

Prins Hendrikkade 13 (© Walther Schoonenberg)
Prins Hendrikkade 13
Prins Hendrikkade 13 (© Walther Schoonenberg)
Prins Hendrikkade 13
Gevelsteen d' Boter Ton 1744 (© Walther Schoonenberg)
Gevelsteen d' Boter Ton 1744
Moer- en kinderbalkenplafond met consoles is vanaf de straat te zien. (© Walther Schoonenberg)
Moer- en kinderbalkenplafond met consoles is vanaf de straat te zien.

Laatste wijziging: november 2022

[Over deze website]   [Contact opnemen]   [Inloggen]